Innovatie 

RVO: 'Energie-innovaties dragen bij aan duurzame economische groei, het verlagen van kosten voor het verminderen van CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten ervan. Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de fundamentele transitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding.'

Keuzes maken 

Innoveren, kennis delen, ontwikkelen op basis van de juiste keuzes. Lokale (grootschalige) energieopwekking vergt een verandering in denken, doen en laten. De behoefte om kennis en ervaringen te delen is enorm.

Projecten 

Daar waar Bewust Duurzaam actief is worden mooie duurzame energie- en energiebesparende projecten gerealiseerd. Bewust Duurzaam werkt hard en efficiënt aan uiteenlopende duurzame energievraagstukken.

Dit kan zijn in eigen opdracht, maar voornamelijk voor opdrachtgevers met ideeën voor een specifieke locatie waar zij een duurzame energieontwikkeling zouden willen doorvoeren.

Bekijk een aantal projecten van Bewust Duurzaam