Subsidie 

Behalve het salderen zijn er twee regelingen om de verduurzaming van onze energie te stimuleren.

Postcoderoos
Mensen die in een gebied van een postcoderoos met elkaar zonnepanelen plaatsen of betalen, kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd elektriciteitstarief.

SDE+
De regeling "Subsidie Duurzame Energie" (SDE+) is een regeling van het Rijk. Bedrijven, instellingen of (non-profit) organisaties zoals coöperaties die hernieuwbare energie willen opwekken, kunnen een aanvraag doen.

Financiering 

Financiering van duurzame energieprojecten komt niet altijd van de grond. Banken worden steeds kritischer, subsidiekranen worden steeds meer dichtgedraaid of initiatiefnemers krijgen gewoonweg hun businesscase niet dicht gerekend.

Bewust Duurzaam heeft het doel technische en financiële parameters te bundelen zodat deze kennis transparant en in samenhang kan worden gedeeld met alle belanghebbenden. Dat kunnen initiatiefnemers zijn en beoogde financiers, maar ook nieuwe marktpartijen. Door deze bundeling wordt beoogd de financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten van de grond te krijgen.

Projecten 

Daar waar Bewust Duurzaam actief is worden mooie duurzame energie- en energiebesparende projecten gerealiseerd. Bewust Duurzaam werkt hard en efficiënt aan uiteenlopende duurzame energievraagstukken.

Dit kan zijn in eigen opdracht, maar voornamelijk voor opdrachtgevers met ideeën voor een specifieke locatie waar zij een duurzame energieontwikkeling zouden willen doorvoeren.

Bekijk een aantal projecten van Bewust Duurzaam